Uspeh dolazi onima koji su suviše zauzeti poslom da bi o uspehu razmišljali.

Henri Dejvid Toro

OUTSOURCING USLUGE

Iskusni konsultanti, operativci koji su godinama vodili poslovnu administraciju i ljudske resurse, marketing i finansije, stoje vam na raspolaganju.

Možete da nas angažujete na sat, dan, mesec, po potrebi.

Uradićemo za vas efikasne poslovne procedure, kodeks etičkog ponašanja i oblačenja, napravićemo organizacionu strukturu, pomoći ćemo vam da odredite vašu viziju i misiju poslovanja, naučićemo vas kako da pravilno arhivirate dokumentaciju, sastavljate dopise, mejlove, ponude, skupljate tendersku dokumentaciju, naloge, odluke, rešenja i sve u skladu sa međunarodnim standardima poslovanja.

Naša podrška je 100% praktična, iskustvena i garantovano efikasna. Bazira se na višegodišnjem znanju i iskustvu na svim nivoima i pozicijama.

DODATNA BONUS AKCIJA:

Svako preduzeće, preduzetnik koji nas angažuje za najmanje 10 sati stručne outsourcing usluge ili konsultacije iz oblasti poslovne administracije i ljudskih resursa, dobija besplatnu jednomesečnu obuku, po Vašem izboru, na bilo kojem od naših otvorenih aktuelnih obuka koji će se održati do kraja 2019. godine.