Uspeh dolazi onima koji su suviše zauzeti poslom da bi o uspehu razmišljali.

Henri Dejvid Toro

INTERNE (IN-HOUSE) OBUKE

PROGRAMI ORGANIZACIONOG RAZVOJA MIKRO I MALIH PREDUZEĆA

Mi smo operativci sa višedecenijskim iskustvom u organizaciji i vođenju ljudskih resursa, poslovne administracije, marketinga i finansija za preduzetnike, mikro i mala preduzeća.

Naša podrška je 100% praktična, iskustvena i garantovano efikasna. Bazira se na višegodišnjem znanju i iskustvu na svim nivoima i pozicijama. Svi naši konsultanti su i uspešni preduzetnici koji nesebično prenose svoje znanje i iskustvo.

Kako izgleda naša poslovna saradnja?

Na početku, na osnovu detaljne analize Vaših potreba predlažemo program organizacionog razvoja. Nudimo Vam konsultantske i/ili operativne usluge.

Za mikro i mala preduzeća izrađujemo poslovne procedure, kodeks etičkog ponašanja i oblačenja i druga poslovna akta, sprovodimo sistematizaciju radnih mesta i/ili vršimo njenu resistematizaciju, izrađujemo i ažuriramo opise radnih pozicija, formiramo, organizujemo i unapređujemo rad sektora ljudskih resursa, sistemski uređujemo organizaciju i vođenje poslovne administracije uz pomoć novih tehnologija i u skladu sa Vašim mogućnostima, važećim propisima u Srbiji i međunarodnim standardima poslovanja.

Najvažniji korak u realizaciji jeste primena novih, usvojenih poslovnih procedura, da ne bi ostale samo prazno slovo na papiru. Za menadžment i operativu predlažemo i održavamo mentorske obuke i koučing sesije kako bi svi zaposleni, na transparentan i praktičan način osvestili šta nove poslovne procedure i promene znače u njihovom svakodnevnom radu, i na koji način će njihova primena olakšati i unaprediti svakodnevni rad. Interne mentorske obuke i poslovne koučing sesije  mogu biti individualne i timske, u skladu sa potrebama kompanije.

Nakon svakog treninga, radionice ili obuke dobijate evaluacioni izveštaj i plan akcije za  primenu, praćenje napretka i dalji razvoj.

 

Kultura jede strategiju za doručak“ Peter Drucker

  • Uvodimo kulturu prenošenja znanja na svim nivoima rukovođenja;
  • Nudimo mentorsku i koučing podršku za unapređenje upravljanja;