Obuka za HR administratore

MENTOR: Marija Miražić, Zorica Marinović

REALIZACIJA: online individualna ili grupna obuka preko Skype-a ili Google Meet-a  

DATUM: 21. – 28. maja 2022. mini grupna obuka ili po dogovoru za individualne obuke

Online praktična, mentorska obuka u terminima koje vi odaberete! 

Obuka za HR administratore je zamišljena kao interaktivna radionica u kojoj polaznici praktično, na sopstvenim primerima, vežbaju administrativne aktivnosti u okviru sektora ljudskih resursa, od prijave/odjave u CROSO, kreiranja i vođenja fajla zaposlenog (evidencije radnih sati, izostanaka, bolovanja, odmora, nagrađivanja), do obračuna zarada i doprinosa, bolovanja i primene zakonske procedure prekida radnog odnosa.

*polaznici imaju priliku da vođenje HR evidencije i zakonsku primenu isprobaju i pomoću jedinstvene cloud aplikacije Kadrovska.rs koja izrađuje kadrovska dokumenta, neophodne izveštaje i evidencije zaposlenih. Pored lakšeg i automatskog vođenja svih potrebnih HR evidencija  dobijate i gotove obrasce ugovora, prijava, rešenja, odluka koji se redovno ažuriraju u skladu sa zakonom.

Predmet i cilj obuke:

 • Primena Zakona o radu (osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavca, aktuelne izmene i njihova primena)
 • Osnovni tipovi ugovora za zasnivanje radnog odnosa – uslovi i razlike u plaćanju doprinosa
 • Elektronska prijava/odjava u CROSO (procedura registracije, zakonski rok – iskustva iz prakse, pristup aplikaciji, popunjavanje MA obrasca, šifre zanimanja i radnih pozicija, zdravstveno osiguranje za članove porodice)
 • Vođenje evidencije zaposlenih (dolasci na posao, prekovremeni sati, bolovanja, godišnji odmori…) – prednosti HRIS-a (Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima) u odnosu na Excel tabelu
 • Obračun zarada: izračunavanje osnovne zarade, minimalne zarade, neto, bruto -praktična primena, obračun poreza na zarade i doprinosi, prijava godišnjeg poreza na lični dohodak građana
 • Obračun bolovanja, porodiljskog odsustva (procedure i refundacija kod RFZO)
 • Ostali prihodi zaposlenih – isplate neto i obračun poreza i doprinosa za bonuse, dobiti/dividende, procedura isplate i evidencije službenih putovanja, obračun i isplata neiskorišćenih dana godišnjeg odmora
 • Aktuelne poreske olakšice za poslodavce i novozaposlene (zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica, subvencije)
 • Zakonska procedura prekida radnog odnosa – zakonska procedura, odluka, rešenje o otkazu, prava i obaveze poslodavca i zaposlenog
 • Tehnološki višak, otpremnina i naknada NSZ

Kome je obuka namenjena:

 • HR administratorima, zaposlenima koji rade u sektoru ljudskih resursa, i žele dodatno da unaprede svoje znanje i veštine;
 • Službenicima koji obračunavaju plate i bolovanja i vode ostale evidencije zaposlenih;
 • Pravnicima, ekonomistima i svima koji žele da praktično savladaju aktivnosti koje se rade u sektoru HR administracije

Šta nudimo:

 • Mentorski pristup, rešavanje konkretnih primera iz prakse;
 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni materijal;
 • Praktičnu primenu HRIS aplikacije kadrovska.rs
 • Konsultacije i praktične vežbe između sesija;
 • Sertifikat o uspešnom pohađanju obuke.

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja – profesionalna radionica, analiza slučajeva, simulacije realnih situacija, upitnici, obrasci, diskusije. Mentorski rad


Vaša investicija

OSNOVNA INVESTICIJA BEZ POPUSTA20.000,00 RSD
INDIVIDUALNA OBUKA PREKO SKAJPA, TERMINI PO DOGOVORU, (UKUPNO 6 DVOČASOVNIH SESIJA + VEŽBE) ISKORISTITE POPUST 40% 12.000,00 RSD
21. - 28. MAJA 2022. DVODNEVNA GRUPNA OBUKA - RADIONICA (max. 6 osoba preko Skype-a, (UKUPNO 6 DVOČASOVNIH SESIJA + VEŽBE) ISKORISTITE POPUST 50% 10.000,00 RSD

Za sve informacije i prijave za dvodnevni trening, ili za zakazivanje termina za individualan, mentorski rad, direktno ili preko Skype-a, prijavite se ovde ili nas kontaktirajte putem sajta, telefonom na  064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.


Prijavite se za kurs: HR Administrator (sva polja su obavezna)