Obuka za HR administratore

PREDAVAČ: Marija Miražić

MESTO: Beograd,  Bulevar Peka Dapčevića 25/III

DATUM: 22. i 23. decembar 2018. godine (subota i nedelja)

ORGANIZACIJA I TRAJANJE OBUKE: dvodnevni trening

22. i 23. decembar 2018. Dvodnevna obuka za HR administratore!

Obuka za HR administratore je zamišljena kao interaktivna radionica u kojoj polaznici praktično, na sopstvenim primerima, vežbaju sve administrativne aktivnosti u okviru sektora ljudskih resursa, od prijave/odjave u CROSO, kreiranja i vođenja fajla zaposlenog (evidencije radnih sati, izostanaka, bolovanja, odmora, nagrađivanja), do obračuna zarada i doprinosa, bolovanja i primene zakonske procedure prekida radnog odnosa.

Predmet i cilj obuke:

 • Primena Zakona o radu (osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavca, aktuelne izmene i njihova primena)
 • Osnovni tipovi ugovora za zasnivanje radnog odnosa – uslovi i razlike u plaćanju doprinosa
 • Elektronska prijava/odjava u CROSO (procedura registracije, zakonski rok – iskustva iz prakse, pristup aplikaciji, popunjavanje MA obrasca, šifre zanimanja i radnih pozicija, zdravstveno osiguranje za članove porodice)
 • Vođenje evidencije zaposlenih (dolasci na posao, prekovremeni sati, bolovanja, godišnji odmori…) – prednosti HRIS-a (Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima) u odnosu na Excel tabelu
 • Obračun zarada: izračunavanje osnovne zarade, minimalne zarade, neto, bruto -praktična primena, obračun poreza na zarade i doprinosi, prijava godišnjeg poreza na lični dohodak građana
 • Obračun bolovanja, porodiljskog odsustva (procedure i refundacija kod RFZO)
 • Ostali prihodi zaposlenih – isplate neto i obračun poreza i doprinosa za bonuse, dobiti/dividende, procedura isplate i evidencije službenih putovanja, obračun i isplata neiskorišćenih dana godišnjeg odmora
 • Aktuelne poreske olakšice za poslodavce i novozaposlene (zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica, subvencije)
 • Zakonska procedura prekida radnog odnosa – zakonska procedura, odluka, rešenje o otkazu, prava i obaveze poslodavca i zaposlenog
 • Tehnološki višak, otpremnina i naknada NSZ

Kome je obuka namenjena:

 • HR administratorima, zaposlenima koji rade u sektoru ljudskih resursa, i žele dodatno da unaprede svoje znanje i veštine;
 • Pravnicima, ekonomistima i svima koji žele da rade u sektoru HR administracije;
 • Svima koji su završili osnovnu obuku.

Šta nudimo:

 • Mentorski pristup, rad u malim grupama, maksimum 8 polaznika;
 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni materijal;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali, osveženje na pauzama;
 • Konsultacije sa predavačem i posle obuke;
 • Sertifikat o uspešnom pohađanju obuke.

 

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja – profesionalna radionica, analiza slučajeva, simulacije realnih situacija, upitnici, obrasci, diskusije. Mentorski rad, male grupe do 8 polaznika


Vaša investicija

Broj mesta je ograničen. Rezervišite svoje mesto na vreme i iskoristite značajan letnji popust.

OSNOVNA INVESTICIJA 9.600,00 RSD
DECEMBAR 2018.
8.640,00 RSD

Za sve informacije, zakazivanje termina za individualan, mentorski rad, direktno ili preko Skype-a kontaktirajte nas putem sajta, ili direktno telefonom na  064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.


Prijavite se za kurs: HR Administrator (sva polja su obavezna)

4 + 4 =