Veštine kreiranja i vođenja obuka

PREDAVAČI: Zorica Marinović, Tijana Papić

REALIZACIJA OBUKE: Termini po dogovoru, online preko Google Meet-a ili Skype-a, ili u Trening centru Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25/II

Kreativna radionica za  sve koji žele da usavrše svoje prezentacione veštine!

U toku radionice za kreiranje obuka i javnog nastupa savladaćete praktične tehnike za uspešan javni nastup, vođenje poslovnih seminara, obuka i radionica na različite teme. Naučićete kako da na najbolji način pripremite prezentaciju i predstavite svoju profesionalnu ideju, prezentujete proizvod, projekat, radni zadatak.

Predmet i cilj obuke:

 • Kako odrasli uče;
 • Praćenje grupne dinamike i prilagođavanje načina rada potrebama ciljne grupe;
 • Kako pravilno postaviti ciljeve treninga;
 • Tehnike i metode u radu sa grupom;
 • Kako se kombinuju tehnike rada;
 • Šta je to dizajn treninga i kako se piše;
 • Kako se nositi sa negativno nastrojenim učesnicima;
 • Davanje povratne informacije;
 • Prezentacijske veštine i upotreba audio-vizuelnih sredstava

Kome je obuka namenjena:

 • Pojedincima koji žele da nauče kako da na najbolji način prezentuju svoje ideje;
 • Predavačima, mentorima, trenerima i svima koji u svom poslu prenesu svoju znanje i iskustvo;
 • Zaposlenima u HR-u;
 • Menadžerima i zaposlenima u prodaji;
 • Diplomcima i studentima koji žele da se oprobaju u polju edukacije;
 • Svima koji žele dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo.

Šta dobija svaki polaznik:

 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni radni materijal;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Sertifikat o pohađanju i uspešnom polaganju obuke.

Neophodno predznanje

 • Ne postoje posebni uslovi za ovaj kurs

Osnovne metode rada

Trening je zasnovan na principima aktivnog i iskustvenog učestvovanja svih polaznika. Primenjuju se sledeće tehnike interaktivnog rada:  simulacije, grupni i individualan rad, upitnici, rad u parovima, interaktivna predavanja,  diskusije i online prezentacija.

Iskustva polaznika

„Obuka „Veštine kreiranja i vođenja obuka“ je jedan od najbolje koncipiranih i izvedenih seminara kojima sam imala prilike da prisustvujem. Voditeljke seminara na veoma razumljiv način prezentuju temu, sa uvažavanjem različitih potreba i stepena iskustva polaznika. Iskreno bih preporučila ovu obuku kako potpunim početnicima, tako i onima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti.“ Simonida Zorić Jančić, Holistički praktičar, Kreativistika

„Iskreno preporučujem obuku svim budućim trenerima i voditeljima obuka. Voditeljka je obuhvatila sve planirane teme, vodila računa o mojim prethodno stečenim znanjima i iskustvu i podsticala sticanja novih; aktivno je komunicirala i davala povratne informacije o mojim rezultatima rada na obuci pokazavši dobro poznavanje oblasti na koju se program odnosi.“ Katarina Dunjić Mandić


Vaša investicija

ONLINE INDIVIDUALNA OBUKA PREKO GOOGLE MEET-a ili SKYPE-a, JEDNOMESEČNA OBUKA, TERMINI PO DOGOVORU, 6 DVOČASOVNIH RADNIH SESIJA + VEŽBE IZMEĐU SESIJA SA POPUSTOM: 21.000,00 RSD 

ONLINE INDIVIDUALAN, MENTORSKI RAD ZA PRAVNA LICA SA DODATNOM ANALIZOM POTREBA: 25.000,00 RSD

INDIVIDUALAN MENTORSKI RAD U TRENING CENTRU U BEOGRADU: 30.000,00 RSD

Za sve informacije i prijave stojimo vam na raspolaganju. Očekujemo Vaš poziv telefonom, putem mejla ili sajta.

 

 

 

Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)