Osnove upravljanja projektima

MENTOR: Sibina Golubović

MESTO: Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25

DATUM: 14. i 15. mart 2020. (subota i nedelja)

Dvodnevni trening u Beogradu,  14.03.2020. – 15.03.2020.

U toku dvodnevnog treninga upravljanja projektima savladaćete osnove za organizovanje, razvoj i vođenje projekata, faze projektnog ciklusa, kako da planirate aktivnosti, i kako da uspešno rukovodite resursima, ljudima i finansijama na projektu. Naučićete kako da na najbolji način pratite aktivnosti, uočavate i rešavate izazove u radu i na šta je potrebno da obratite pažnju u celom procesu.

Program obuke:

 • Šta su projekti i zašto su važni u današnjem poslovanju
 • Osnovna terminologija projektnog menadžmenta
 • Projektni ciklus – kada apliciramo i vodimo projekte za svoju organizaciju
 • Analiza situacije i problema, svih zainteresovanih strana i potreba, definisanje ciljeva projekta, aktivnosti, rezultata/alati: drvo problema i drvo ciljeva
 • Alat za postavljanje projekta: logička matrica
 • Planiranje projekta, vremensko raspoređivanje aktivnosti i dodeljivanje resursa
 • Indikatori uspeha, verifikacija indikatora, rizici, prepostavke, praćenje projekta, evaluacija, održivost
 • Monitoring projekta: praćenje implementacije i ispunjavanja ciljeva
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Upravljanje resursima
 • Dokumentovanje projekta

Kome je obuka namenjena:

 • Zaposlenima koji rade na projektima u svojoj organizaciji i žele da prošire svoja znanja;
 • Onima koji planiraju da rade na projektima, a nemaju dovoljno iskustva;
 • Menadžerima koji su zaduženi za upravljanje projektima i projektnim timovima;
 • Pojedincima koji žele da nauče o ovoj oblasti i dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo.

Šta dobija svaki polaznik:

 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni radni materijal;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Sertifikat.

Neophodno predznanje:

 • Ne postoje posebni uslovi za ovaj kurs

Osnovne metode rada:

Trening je zasnovan na principima aktivnog i iskustvenog učestvovanja svih polaznika. Primenjuju se sledeće tehnike interaktivnog rada:  simulacije, grupni rad, upitnici, rad u parovima, grupne diskusije i prezentacija.


Vaša investicija

OSNOVNA INVESTICIJA: 15.000.00 RSD

Novi termin 14. i 15. mart 2020, 30% popusta: 10.500,00 RSD

Za mlade, buduće lidere na početku karijere popust 40%: 9.000,00 RSD!

 • Broj slobodnih termina je ograničen. Iskoristite promociju i rezervišite VAŠE MESTO na vreme. Za rezervacije i više informacija kontaktirajte nas preko sajta, telefonom na broj 064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.

Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)

13 + 12 =