Osnove upravljanja projektima

MENTOR: Sibina Golubović

MESTO: Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25

DATUM: na upit

Individualna ili grupna obuka za zaposlene u NVO i sve koji rade na projektima,  direktno ili online

U toku obuke upravljanja projektima savladaćete osnove za pripremu, organizovanje i vođenje projekata za NVO, udruženja, kompanije, preduzetnike (za korišćenje EU i fondova, grantova i ostalih subvencija), proći ćete osnovne faze projektnog ciklusa, kako da planirate aktivnosti, i kako da uspešno rukovodite resursima, ljudima i finansijama na projektu. Naučićete kako da na najbolji način pratite aktivnosti, uočavate i rešavate izazove u radu i na šta je potrebno da obratite pažnju u celom procesu.

Program obuke:

 • Koliko je vođenje projekata važno u današnjem poslovanju
 • Osnovna terminologija projektnog menadžmenta
 • Projektni ciklus – kada apliciramo i vodimo projekte za svoju organizaciju
 • Analiza situacije i problema, svih zainteresovanih strana i potreba, definisanje ciljeva projekta, aktivnosti, rezultata/alati: drvo problema i drvo ciljeva
 • Alat za postavljanje projekta: logička matrica
 • Planiranje projekta, vremensko raspoređivanje aktivnosti i dodeljivanje resursa
 • Indikatori uspeha, verifikacija indikatora, rizici, prepostavke, praćenje projekta, evaluacija, održivost
 • Monitoring projekta: praćenje implementacije i ispunjavanja ciljeva
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Upravljanje resursima
 • Dokumentovanje projekta

Kome je obuka namenjena:

 • Zaposlenima koji rade na projektima u svojoj organizaciji i NVO i žele da prošire svoja znanja;
 • Svima koji planiraju da rade na projektima, a nemaju dovoljno iskustva;
 • Menadžerima koji su zaduženi za upravljanje projektima i projektnim timovima;
 • Pojedincima koji žele da nauče o ovoj oblasti i dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo.

Šta dobija svaki polaznik:

 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni radni materijal;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Sertifikat.

Osnovne metode rada:

Trening je zasnovan na principima aktivnog i iskustvenog učestvovanja svakog polaznika. Primenjuju se sledeće tehnike interaktivnog rada:  simulacije, individualan i  grupni rad, upitnici, diskusije i prezentacija.


Vaša investicija

ONLINE INDIVIDUALNA OBUKA PREKO SKYPE-a ili Google Meet-a, termini po dogovoru (6 radnih sesija u trajanju od po 90 minuta + zadaci i vežbe između sesija, konsultacije sa mentorom): 30.000,00 RSD

MENTORSKA OBUKA ZA MINI GRUPE DO 5 OSOBA, U TRENING CENTRU U BEOGRADU, DVODNEVNI TRENING U ODABRANOM TERMINU, sa popustom: 24.000,00 RSD


Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)