Osnove poslovne administracije

MENTOR: Zorica Marinović

REALIZACIJA: Trening centar Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili ONLINE – preko Skype-a ili Google Meet-a

TRAJANJE OBUKE: jednomesečna obuka

INDIVIDUALNA, MENTORSKA OBUKA PRILAGOĐENA VAŠIM POTREBAMA!

Naš sertifikovan program obuke poslovne administracije pruža Vam mogućnost da savladate osnovna znanja i najnovije administrativne tehnike i veštine. Nastava je 100% praktična, uz vežbe, zadatke, praktičnu proveru znanja.

Program obuke:

 • Šta se podrazumeva pod efikasnim vođenjem poslovne administracije;
 • Koja znanja i veštine su potrebna za vođenje kancelarije – nužnost poznavanja poslovnih procedura i primenu novih tehnologija;
 • Poslovna korespondencija: osnovna pravila i standardi pisanja i arhiviranja različitih poslovnih dopisa i ostalih dokumenata;
 • Šta se podrazumeva pod vođenjem internog knjigovodstva, fakturisanjem, domaćim i ino plaćanjima, korišćenjem elektronskog i mob-bankarstva;
 • Planiranje i vođenje nabavke kancelarijskog materijala i poslovnih putovanja;
 • Organizacija poslovnih sastanaka i ostalih kompanijskih događaja.

Kome je obuka namenjena:

 • Pojedincima koji žele da steknu stručna, praktična znanja iz poslovne administracije;
 • Zaposlenima u privatnom i javnom sektoru koji rade na pozicijama poslovnih asistenata, sekretara i administrativnih radnika i žele dodatno da unaprede svoja znanja i iskustva i postanu uspešni rukovodioci administrativnog sektora;
 • Studentima i diplomcima;
 • Preduzetnicima kojima administracija oduzima suviše vremena.

Šta dobija svaki polaznik:

 • Posvećenost i prilagođavanje programa potrebama polaznika uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni radni materijal;
 • Praktične vežbe, provere znanja, poslovne simulacije i zajednička analiza rezultata;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Sertifikat.

Neophodno predznanje:

Elementarno poznavanje vođenja poslovne administracije i korišćenje Windows Office programa.

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja, analiza slučajeva, praktičan rad uz upotrebu kompjutera i interneta, izrada poslovnih dopisa, faktura, rešenja, izveštaja.


Vaša investicija

OSNOVNA INVESTICIJA ZA JEDNOMESEČNU INDIVIDUALNU, MENTORSKU OBUKU: 20.000.00 RSD 

20% POPUSTA ZA INDIVIDUALNU OBUKU U TRENING CENTRU U BEOGRADU: 16.000,00 RSD

INDIVIDUALNA OBUKA PREKO SKAJPA, PROGRAM PRILAGOĐEN POLAZNIKU, 6 RADNIH SESIJA OD 90 MINUTA,  40% POPUSTA: 12.000,00 RSD

MINI GRUPE U TRENING CENTRU, 2-5 POLAZNIKE 50% POPUSTA: 10.000,00 RSD

Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)