Podrška preduzetnicima – od otvaranja do promocije firme

PREDAVAČI: Zorica Marinović, Marina Dimić, Vladimir Arnautović i Đorđe Jančić

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:  na upit

ORGANIZACIJA I TRAJANJE OBUKE:

Jednomesečna obuka – interaktivna radionica, 4 vikenda u mesecu (subota i nedelja, po 5 sati dnevno), male grupe, max. 10 polaznika

RADIONICE PRILAGOĐAVAMO VAŠIM POTREBAMA. OČEKUJEMO VAŠE PREDLOGE.

Ova obuka je namenjena kao podrška poslovanju preduzetnika – podeljena je u četiri celine koje se bave administrativnim, finansijskim i marketinškim segmentom kao i konceptom razvoja poslovanja.

Predavači su ljudi sa velikim operativnim iskustvom (10+ godina) u različitim oblastima poslovanja a program je koncipiran tako da kroz praktične primere i operativne zadatke polaznici steknu znanja i veštine koje će im pomoći u daljem poslovanju.

NAPOMENA: polaznicima je na raspolaganju mogućnost da nastave obuku na naprednijim nivoima svakog modula pojedinačno.

Program obuke:

Postoje četiri modula koja obrađuju sve segmente neophodne za otvaranje i uspešno vođenje firme.

ADMINISTRACIJA

 • Otvaranje firme i oblici poslovanja (paušal, dvojno knjigovodstvo, doo…);
 • Kakva je uloga i značaj efikasnog vođenja poslovne administracije za svaku firmu;
 • Koja znanja i veštine su potrebna za vođenje kancelarije – nužnost poznavanja poslovnih procedura;
 • Šta je profesionalni poslovni standard pisanja dopisa i ostalih poslovnih dokumenata;
 • Koje su osnove vođenja internog knjigovodstva;
 • Kako izgleda efikasna saradnja sa bankom, domaća  i ino plaćanja, korišćenje e-banking-a;
 • Kako odabrati najboljeg dobavljača – kako odrediti kriterijume prema standardu kvaliteta;
 • Profesionalna organizacija poslovnih sastanaka i ostalih kompanijskih događaja.

FINANSIJE

 • Strateško planiranje poslovanja: kako da uz korišćenje raspoloživih resursa, na najbolji mogući način iskoristiti mogućnosti i smanjiti pretnje prilikom donošenja odluka.
 • Planiranje i kontrola prihoda, troškova i rezultata: tehnike za predviđanje budućih događaja, postavljanje planova i ciljeva, procenjivanje budućih prihoda i troškova poslovanja, kao i procesi upoređivanja uspešnosti ostvarenog u odnosu na planirani rezultat poslovanja.
 • Praćenje finansija: vođenje internog finansijskog izveštaja za sopstvene potrebe, na osnovu kojeg možete proceniti sa koliko realnog novca preduzeće raspolaže na kraju određenog poslovnog perioda.
 • Poslovanje sa bankama – praktični primeri osnovih bankarskih poslova i transakcija koji su neophodni svima koji se bave privatnim biznisom.
 • Procena isplativosti novih projekata i investiciono planiranje: potrebno je da znamo u kom trenutku firma ima prostora da se širi, dodatno zaduži i na koji način je najbolje to uraditi.

MARKETING

 • Dostupni modeli oglašavanja sa fokusom na internet kao primarni kanal komunikacije
 • Zašto je važno imati svoj sajt i kako ga promovisati. Najčešće greške, pozitivni primeri.
 • Facebook ads i Google Adwords modeli oglašavanja. Budžeti, mogućnosti, ograničenja.
 • Search Engine Optimization – optimizacija sajtova za pretraživače – čemu služi i kako unaprediti poslovanje korišćenjem ovog segmenta online promocije.
 • E-mail marketing: kako ne biti spamer, kako prikupljati potencijalne klijente i kako da imate konkretne efekte od ovih aktivnosti.
 • Nastup na društvenim medijima – kako ne gubiti vreme na internetu već raditi prave i efikasne stvari.

RAZVOJ POSLOVANJA (BUSINESS DEVELOPMENT)

 • Pokretanje (online) projekta – od ideje do realizacije
 • Prekvalifikacija – lični primer – kako nakon 20 godina u jendnoj oblasti potpuno promeniti oblast poslovanja i način rada.
 • Pokretanje projekta i formiranje tima – praktični primeri, iskustva i preporuke.
 • Istraživanje tržišta – kako da otkrijete ko vam je konkurencija, kapacitet tržišta i idealni klijenti.
 • Modeli finansiranja – sad kad imate projekat, kako nabaviti pare za njega? Raspoloživi modeli finansiranja u zemlji.
 • Kontakt sa investitorima – vrste investitora, način komunikacije i predstavljanja projekta.
 • Lean canvas metodologija  – alati i njihova primena

Kome je obuka namenjena:

 • Svima koji tek žele ili su u procesu otvaranja firme; novim preduzetnicima.
 • Svima koji žele da steknu zaokruženu sliku o svemu što vam je potrebno za pokretanje posla.

Šta dobija svaki polaznik:

 • Rad u malim grupama max. 10 osoba;
 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni radni materijal;
 • Izuzetne radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Sertifikat o pohađanju i uspešnom polaganju jednomesečne obuke;

Neophodno predznanje:

Elementarno poznavanje poslovanja, upotrebe interneta i volja za rad.

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja, analiza slučajeva, praktičan rad uz korišćenje kompjutera i interneta.


Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)