Obuka za HR saradnike

MENTOR: Zorica Marinović

REALIZACIJA: Trening centar Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 25 ili ONLINE – INDIVIDUALNO preko Google Meet-a ili Skype-a

Sertifikovana obuka za HR saradnike, u Trening centru ili ONLINE!

Obuka za HR saradnike obuhvata najvažnije aktivnosti i odgovornosti zaposlenih u ljudskim resursima, od sistematizacije radnih mesta, regrutacije i selekcije, do motivacije i razvoja zaposlenih, uključujući i osnovne administrativne funkcije. Nastava je interaktivna i iskustvena i maksimalno se prilagođava potrebama polaznika.

Predmet i cilj obuke:

 • Osnove savremenog upravljanja ljudskim resursima – potrebna znanja i veštine;
 • Procedura i svrha sistematizacije radnih mesta – analiza i izrada opisa pojedinačnih pozicija;
 • Vođenje regrutacije i selekcije – od analize potreba do odabira kandidata;
 • Osnove HR administracije, prijem u radni odnos, vođenje evidencije zaposlenih;
 • Motivacija i radni učinak: Značaj i nužnost motivacije i praćenja radnog učinka;
 • Razvoj zaposlenih: analiza, planiranje i realizacija;
 • Osnove procedure prekida radnog odnosa.

Kome je obuka namenjena:

 • Svim pojedincima koji žele da steknu stručna, praktična znanja iz ljudskih resursa;
 • Diplomiranim psiholozima, pedagozima i andragozima koji žele da rade u ljudskim resursima;
 • Preduzetnicima i vlasnicima malih preduzeća koji uvode HR službu;
 • Zaposlenima koji su počeli da rade u sektoru ljudskih resursa i žele dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo;
 • Zaposlenima u javnoj upravi koji rade u službama za upravljanje kadrovima.

Šta nudimo:

 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni materijal;
 • Na osnovu analize potreba program maksimalno prilagođavamo polazniku;
 • Individualno ili male grupe, maksimum 4-6 polaznika;
 • Dodatne konsultacije sa predavačem u toku i nakon obuke;
 • Sertifikat o uspešnom pohađanju obuke.

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja, diskusije, simulacije realnih situacija i analiza slučajeva, igra uloga, testovi samoprocene.


Vaša investicija (odaberite opciju koja najviše Vama odgovara)

ONLINE INDIVIDUALNA OBUKA PREKO GOOGLE MEET-a ili SKYPE-a, TERMINI PO DOGOVORU, 6 DVOČASOVNIH RADNIH SESIJA + VEŽBE IZMEĐU SESIJA, SA POPUSTOM: 20.000,00 RSD 

ONLINE INDIVIDUALAN, MENTORSKI RAD ZA PRAVNA LICA SA DODATNOM ANALIZOM POTREBA: 25.000,00 RSD

INDIVIDUALAN MENTORSKI RAD U TRENING CENTRU U BEOGRADU: 25.000,00 RSD

Za prijave i sve informacije u vezi sa treningom, kao i za zakazivanje termina za individualan, mentorski rad kontaktirajte nas putem sajta, telefonom na  064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.


 

Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)