Obuka za HR saradnike

MENTOR: Zorica Marinović

MESTO: Beograd, Trening centar Moja obuka d.o.o

DATUM: na upit

Mentorska obuka direktno ili online!

Obuka za HR saradnike obuhvata najvažnije aktivnosti i odgovornosti zaposlenih u ljudskim resursima, od sistematizacije radnih mesta, regrutacije i selekcije, do motivacije i razvoja zaposlenih, uključujući i osnovne administrativne funkcije. Nastava je interaktivna i iskustvena i maksimalno se prilagođava potrebama polaznika.

Predmet i cilj obuke:

 • Osnove savremenog upravljanja ljudskim resursima – potrebna znanja i veštine;
 • Procedura i svrha sistematizacije radnih mesta – analiza i izrada opisa pojedinačnih pozicija;
 • Vođenje regrutacije i selekcije – od analize potreba do odabira kandidata;
 • Prijem u radni odnos, vođenje evidencije zaposlenih;
 • Motivacija i radni učinak: Značaj i nužnost motivacije i praćenja radnog učinka;
 • Razvoj zaposlenih: analiza, planiranje i realizacija;
 • Procedura prekida radnog odnosa.

Kome je obuka namenjena:

 • Svim pojedincima koji žele da steknu stručna, praktična znanja iz ljudskih resursa;
 • Diplomiranim psiholozima, pedagozima i andragozima koji žele da rade u ljudskim resursima;
 • Preduzetnicima i vlasnicima malih preduzeća koji žele da prošire svoju firmu i zaposle adekvatan stručan kadar;
 • Zaposlenima koji su počeli da rade u službi ljudskih resursa i žele dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo;
 • Zaposlenima u javnoj upravi koji rade u službama za upravljanje kadrovima.

Šta nudimo:

 • Posvećenost svakom polazniku uz maksimalno praktičan rad;
 • Radnu skriptu i propratni materijal;
 • Odlične radne uslove u savremeno opremljenoj trening sali;
 • Male grupe, maksimum 8 polaznika;
 • Konsultacije sa predavačem i nakon obuke;
 • Sertifikat o uspešnom pohađanju obuke.

Osnovne metode rada:

Interaktivna predavanja, diskusije, simulacije realnih situacija i analiza slučajeva, igra uloga, testovi samoprocene.


Vaša investicija

OSNOVNA INVESTICIJA: 18.000,00 RSD

INDIVIDUALNA OBUKA U TRENING CENTRU U BEOGRADU DO KRAJA OKTOBRA 2020. 20% POPUSTA: 14.400,00 RSD

INDIVIDUALNA OBUKA PREKO SKAJPA DO KRAJA OKTOBRA 40% POPUSTA: 10.800,00 RSD

MINI GRUPE OD 2-5 POLAZNIKA DO KRAJA OKTOBRA 50%: 9.000,00 RSD

Za prijave i sve informacije u vezi sa treningom, kao i za zakazivanje termina za individualan, mentorski rad kontaktirajte nas putem sajta, telefonom na  064 6420 608 ili mejlom na office@mojaobuka.rs.


 

Prijavite se za kurs (sva polja su obavezna)

11 + 5 =