Ana Sionov

HR Associate, Badin Soft d.o.o. 

1. Šta je potrebno za uspeh u Srbiji sa trenutnim stanjem na tržištu rada?

Smatram da je jako važno da mladi shvate koliko je bitan rad na sebi. To je, po meni, najbitniji faktor uspeha. Pored formalnog obrazovanja, podjednako je važno i neformalno. Konstantno učenje, ulaganje u sebe i preuzimanje inicijative je nešto što će se svakako isplatiti u jednom trenutku i što će vas izdvojiti iz gomile.

2. Kako primenjujete stečeno znanje?

Radom u IT-u stečeno znanje na obukama koje sprovodi ,,Moja Obuka” primenjujem svakodnevno, naročito kada su u pitanju procesi kao što su sistematizacija radnih mesta, pisanje oglasa i regrutacija i selekcija.

3. Na koji način su Vam pomogle naše mentorske obuke?

S obzirom na to da su mi Vaše obuke pružile osnovu kada je znanje o ljudskim resursima u pitanju i otvorila vrata HR-a, moram reći da su mi pomogle jako puno. Iako nisam imala ni malo iskustva u radu kao HR, na intervjue za ove pozicije sam išla samouvereno, znajući da imam jasnu sliku o tome kojim sve oblastima se bavi služba ljudskih resursa i na koji način.

4. Motivaciona poruka za kraj bazirana na vašem pređašnjem iskustvu:

Koliko god da zvuči kao kliše, želela bih da kažem čitaocima ovog intervjua da nikada ne odustaju. Najvažnije je da imati cilj i svakodnevno preduzimate akcije, velike ili male, koje će vas sve više približiti istom. Uspeh ne dolazi preko noći, toga smo svi svesni ali je bitno da verujemo u svoje snove i damo sve od sebe da ih ostvarimo.

Ana je pohađala Obuku za HR saradnike i Napredne veštine HR menadžera koje smo držali u Nišu.