Srđan Ćalasan

Referent uvoza, Keramika Kanjiža 

1. Šta je potrebno za uspeh u Srbiji sa trenutnim stanjem na tržištu rada?

Recept za uspeh u Srbiji ne razlikuje se od uspeha bilo gde u svetu. Današnji trendovi zahtevaju kompetencije – sposobnost da posao koji radite, izvršavate na najbolji mogući način. Za to je potrebno da ceo život radite na sebi, nezavisno od profesije. Poslodavci će se takmičiti da pridobiju kompetentne osobe.

2. Na koji način su Vam pomogle naše mentorske obuke?

Poznavajući obrasce ljudskih odnosa koje smo vežbali na obukama, mnogo mi je lakše da se prilagodim organizacionim kulturama, da uvidim njihove prednosti, nedostatke i doprinesem poboljšanju organizacije (bez obzira na radnu poziciju). Obuka nam daje strukturu i principe uspešnog poslovanja, na nama je da to znanje prilagođavamo na našoj radnoj poziciji.

3. Motivaciona poruka za kraj bazirana na vašem pređašnjem iskustvu:

Jednog dana vaš trud će se isplatiti.