Početkom februara 2018. godine potpisan je memorandum o saradnji između kompanije Moja Obuka doo i Saveza LEDIB Kuća klastera iz Niša. Memorandum su potpisale Zorica Marinović, direktor Moja Obuka doo i Dr Danka Milojković, zamenik predsednika skupštine i direktor.

Potpisivanje ovog memoranduma predstavlja početak saradnje koja ima za cilj podršku preduzetnicima na jugu Srbije kroz različite edukativne aktivnosti, seminare i obuke koje će se zajednički organizovati u narednom peridu u okviru programa Kuće klastera „TRKA ZA PREDUZETNIČKI JUG SRBIJE“.

Kuća klastera je inovativna poslovno razvojna organizacija za razvoj klastera, poslovnih udruženja i MSP na Balkanu, osnovana na inicijativu sedam klastera iz jugoistočne Srbije i uz tehničku podršku Danskog programa za lokalni ekonomski razvoj na Balkanu LEDIB u 2011.godini.

Kuća klastera je inicijator i koordinator Balkanske mreže klastera koja obuhvata više od 170 klasterskih organizacija i institucija podrške iz svih Balkanskih zemalja.