Prenosimo deo utisaka nove generacije polaznika Osnovne obuke za HR saradnike održane u aprilu 2017.

Preporučio bih ovu obuku svima koji žele da unaprede sebe, steknu primenljiva znanja iz oblasti ljudskih resursa na inovativan, zanimljiv i lako usvojiv način, uz prijatnu radnu atmosferu i dinamična predavanja.

Luka Živković

Svakome bih preporučila obuku za HR saradnike, jer smatram da predavač ima jako veliko iskustvo i može da omogući polazniku da se bolje upozna sa ovom oblašću, takođe atmosfera je prijatna, otvorena komunikacija na profesionalnom, ali pristupačnom nivou. Veoma mi se svidela celokupna obuka, pripremljen materijal je odličan i smatram da će mi i dalje koristiti. Moj predlog je da bi u budućnosti moglo da se na predavanju realizuje više vežbi u kojima bi učestvovao predavač, jer smatram da se od Zorice može dosta naučiti. Jako su mi značili primeri i simulacije koje je ona vodila.

Ivana Marković

Svima sa Filozofskog fakulteta je ova obuka značila zato što nas je približila svetu rada, i konkretnim poslovima koje radi osoba zaposlena u HR sektoru, tako da bih je preporučio svakome kome fale znanja iz ove oblasti.

Igor Medić

Sama obuka je lepo osmišljena, prepliću se teorija, primeri iz prakse i vežbe neophodne za sticanje uvida kako je to u stvarnosti. Zorica je pre svega stručna, kako u svojoj oblasti, tako i u načinu prezentovanja, jako pozitivna i komunikativna tako da je samu obuku učinila zanimljivijom i jednostavnom za praćenje.

Marina Milanović

Rekla bih da je izuzetno prijatna atmosfera na kursu, jako lepo odrađena prezentacija i skripta, predavač deli dosta iskustava iz svog života i rada sa nama i osećam se dosta sigurnije i informisanije o radu u ljudskim resursima nakon ove obuke. Mislim da će mi dosta koristiti u traženju posla i daljem radu.

Jovana Letić

Zorica je veoma posvećena radu sa polaznicima, spremna je da radi i duže od predviđenog i obuku zasniva pre svega na svom praktičnom znanju. Smatram da bi obuka koristila najviše onima koji se do sada nisu susretali sa ljudskim resursima.

Mirko Jevtić